1
Simple Fanpage | Công cụ lấy số Ä‘iện thoại khách hàng ngay lập tức trên Facebook
-----------------
- Tham khảo thông tin tại : http://fanpage.vn
- Dùng thá»­ : http://uid.fanpage.vn (20 lượt check)
- Tặng mã giảm giá 10% khi mua Simple Fanpage qua mình
---
Simple Fanpage | Công cụ lấy số Ä‘iện thoại khách hàng ngay lập tức trên Facebook

- Khách hàng chỉ cần Like, Comment, Inbox hoặc Share
- Quét được trên Profile, Fanpage, Group
- Tỉ lệ quét chính xác trên 90%
- Thao tác dá»… dàng

- Chi phí cá»±c kì rẻ :
+ Gói cá nhân : 1.500Ä‘/SĐT
+ Gói doanh nghiệp : 750Ä‘/SĐT
---
tags : marketing online,Simple Fanpage | Công cụ lấy số Ä‘iện thoại khách hàng ngay lập tức trên Facebook,Simple Fanpage,Công cụ lấy số Ä‘iện thoại khách hàng ngay lập tức trên Facebook,Công cụ lấy số Ä‘iện thoại khách hàng ngay lập tức,facebook marketing,data khach hang,lấy sÄ‘t khách hàng trên fanpage,quét data khách hàng,công cụ quét data khách hàng,công cụ quét thông tin khách hàng,công cụ quét sÄ‘t khách hàng
http://1clicktop.com/?p=2015