2
Sách Tung sản phẩm - CÔNG THỨC ĐỂ CÓ THU NHẬP 6 CON SỐ CHỈ TRONG 1 TUẦN RA MẮT SẢN PHẨM (Free Ebook)
--
Download Ebook phần 1 : https://goo.gl/4gVBbb
Đặt mua sách : https://goo.gl/Vfv3ET (200k Free Ship)
Tặng vé tham dá»± buổi há»™i thảo về AFFILIATE + TUNG SẢN PHẨM tại Hà Ná»™i và Sài Gòn trị giá 500.000Ä‘
---
Sách Tung sản phẩm - CÔNG THỨC ĐỂ CÓ THU NHẬP 6 CON SỐ CHỈ TRONG 1 TUẦN RA MẮT SẢN PHẨM

Tung sản phẩm ra thị trường trong thời gian ngắn, thu hồi vốn nhanh, và tạo ra dòng tiền lá»›n nhất.

Nếu bạn Ä‘ang có má»™t sản phẩm má»›i muốn Ä‘Æ°a ra thị trường Hoặc bạn muốn thúc đẩy doanh số của những sản phẩm bạn hiện có. NhÆ°ng bạn vẫn chÆ°a biết cách làm thế nào cho hiệu quả, thì cuốn sách: “Tung sản phẩm” của Jeff Walker là má»™t cuốn sách bạn phải đọc.

Bạn sẽ học được gì từ cuốn sách Tung Sản Phẩm của Jeff Walker?

Trong 5 chÆ°Æ¡ng đầu, Jeff Wlaker sẽ cung cấp cho các bạn những tài liệu cÆ¡ bản, bao gồm tổng quan về quy trình Tung Sản Phẩm, cùng vá»›i Ä‘ó là những danh sách email, những thủ thuật Ä‘ánh vào tâm lý, và thÆ° chào hàng.

Trong 3 chÆ°Æ¡ng tiếp theo, ông ấy sẽ dẫn bạn tìm hiểu quy trình Tung Sản Phẩm bao gồm công Ä‘oạn tiền chuẩn bị ra mắt, chuẩn bị ra mắt, và sau Ä‘ó mở bán sản phẩm.

Trong 6 chÆ°Æ¡ng cuối là Ä‘iều chỉnh công thức Tung Sản Phẩm để phù hợp vá»›i lÄ©nh vá»±c kinh doanh và cuá»™c sống của bạn, bao gồm giai Ä‘oạn GIEO HẠT (bắt đầu khi chÆ°a có gì trong tay) và Tung Sản Phẩm.

Dù bạn Ä‘ã có công việc kinh doanh hay Ä‘ang nhen nhóm ý định khởi nghiệp thì quyển sách này chính là công thức để giúp bạn có Ä‘á»™ng lá»±c hÆ¡n
http://1clicktop.com/?p=2022