2
HÆ°á»›ng dẫn làm Landing Page miá»…n phí chỉ vá»›i các thao tác kéo thả Ä‘Æ¡n giản | Ladipage
___________________
Đăng ký : http://bit.ly/LandingPage_Mien_Phi
TẶNG THÊM 3 THÁNG SỬ DỤNG KHI ĐĂNG KÝ GÓI 1 NÄ‚M VỚI CODE : vnam91

Series hÆ°á»›ng dẫn làm Landing Page miá»…n phí : https://www.youtube.com/playlist?list...
_____________

BẢN QUYỀN VIDEO THUỘC LadiPage Vietnam

0:00 - 1:19 : Chuẩn bị ná»™i dung và chọn giao diện mẫu
1:20 - 1:58 : Thiết lập ảnh nền
1:59 - 2:06 : Xóa đối tượng
2:07 - 3:42 : Các thiết lập cho Chữ
3:43 - 5:28 : Các thiết lập cho Danh Sách
5:29 - 7:13 : Các thiết lập cho Nút Bấm
7:14 - 8:23 : Các thiết lập cho Video
8:35 - 8:52 : Tạo các Ä‘oạn ná»™i dung
8:53 - 9:21 : Thiết lập Overlay cho ảnh nền
9:22 - 9:40 : Thay ảnh
9:41 - 9:58 : Tạo nhóm cho nhiều đối tượng
_________________
Tài liệu Lading Page từ A - Z : http://bit.ly/tai-lieu-ladingpage-az
======
__* Miá»…n phí hosting
__* Không giá»›i hạn số lượng trang Landing Page
__* Chỉ cần kéo thả để chỉnh sá»­a hình ảnh, chữ, video
__* Không cần biết kÄ© thuật, không cần biết thiết kế
_______________________
Tags : marketing online,làm website miá»…n phí,làm blog cá nhân miá»…n phí,HÆ°á»›ng dẫn làm Landing Page miá»…n phí chỉ vá»›i các thao tác kéo thả Ä‘Æ¡n giản | Ladipage.vn,ladipage.vn,HÆ°á»›ng dẫn làm Landing Page miá»…n phí,landing page miá»…n phí,làm landing page Ä‘Æ¡n giản,hÆ°á»›ng dẫn ladipage,làm landing page chỉ cần kéo thả,tao lading page,landing page,ladi page,internet marketing,kinh doanh online,digital marketing,youtube
http://1clicktop.com/?p=2443